Kontakt

Håndværkerforeningen

I

Gentofte Kommune

Kontakt til foreningen 

Kontakt til formanden:


Ole Perlt:

ole@oleperlt.dk


Kontatk til næstformanden:


Helene Strømann

helene@stroemann.dk


Kontakt til kassereren:


Frank Meldgaard

frank@meldgaards-laase.dk


Kontakt til referent:


Michael Dall

md@svenbech.dk


Alle mail skal mærkes Gentofte Håndværkerforening